Kā iestāties?

Iestāties Absolventu asociācijā var visi Transporta un Sakaru Institūta (TSI), Rīgas aviācijas universitātes un Rīgas Sarkana Karoga pilsoņu aviācijas institūts (RSKPAI) absolventi. Tam ir nepieciešams aizpildīt un nosūtīt rakstisku iesniegumu. birojā un apmaksāt ikgadējo maksu 20 eiro apmērā. Kad Jūsu kandidatūra tiks apstiprināta no valdes puses, Jūs saņemsiet absolventu asociācijas dalībnieka statūtu un saglabāsiet to kamēr tiek iemaksāta ikgadējā maksa.
Uzreiz pēc statūta saņemšanas Jūs dabūsiet arī lietotājvārdu un paroli Jūsu kontam asociācijas mājās lapā.

Sīkāku informāciju ir iespējams saņemt sazinoties ar mums izmantojot šo e-pastu info@tsiaa.lv