Par asociāciju

Pasaules vadošas universitātēs ar simtgadu garu vēsturi, patur dziļi senu tradīciju apvienot absolventus organizējot efektīvus un daudzpusīgus attiecības ar viņiem. Asociācijas kuri agrāk ir bijuši par aizvērtiem klubiem, tagad ir kļuvuši par nozīmīgam sabiedriskam spēkiem, kuri spēj atbalstīt savu universitāti un ietekmēt sociālus, ekonomiskus un politiskus procesus!

TSI Absolventu asociācija tika nodibināta 2016. gada 30. janvārī. Tā ir nevalstiska organizācija – biedrība, kas pulcinās savās rindās TSI beidzējus.

Asociācijas mērķis – nostiprināt saikni starp institūtu un beidzējiem, sniegt atbalstu karjeras izaugsmei, nodrošināt labvēlīgu vidi pieredzes un biznesa kontaktu apmaiņai, veicināt darbu ar praktikantiem un piedāvāt kvalifikācijas celšanas iespējas.

Asociācijas biedriem ir izstrādāta īpaša bonusu un atlaižu sistēma.