TSI Absolventu asociācijas pirmie soļi

Valde

TSI AbsolValdeventu asociācija tika nodibināta 2016. gada 30. janvārī. Tā ir nevalstiska organizācija – biedrība, kas pulcinās savās rindās TSI beidzējus.

Asociācijas mērķis – nostiprināt saikni starp institūtu un beidzējiem, sniegt atbalstu karjeras izaugsmei, nodrošināt labvēlīgu vidi pieredzes un biznesa kontaktu apmaiņai, veicināt darbu ar praktikantiem un piedāvāt kvalifikācijas celšanas iespējas.

Asociācijas biedriem ir izstrādāta īpaša bonusu un atlaižu sistēma.

Par Asociācijas valdes locekļiem kļuva – Vitālijs Borisenko, Maksims Koržanovs, Matīss Veirihs, Viktors Krebss, Laura Kaufelde un Aleksejs Kovaļovs.

Pirmā valdes sēde, kurā norisinājās 2016.gada 3. martā, par asociācijas prezidentu tika ievēlēts Maksims Koržanovs, savukārt, par viceprezidentu – Viktors Krebss. Sēdes laikā tika apspriesti asociācijas tālākie attīstības virzieni, asociācijas logo, mājas lapas izstrāde, kā arī apstiprināti pirmie 20 asociācijas biedri.

Iesaistīties TSI Absolventu asociācijas darbībā var ikviens TSI absolvents.