Uzaicinājums absolventiem

Uzaicinām absolventus iesaistīties vieslekciju vadīšanā. Šajā studiju gadā ir paredzēts:
2016. gada oktobris – IT un elektronikas mēnesis;
2016. gada novembris – transporta un loģistikas mēnesis;
2017. gada februāris – aviācijas transporta mēnesis
2017. gada aprīlis – ekonomikas, vadības, finanšu un menedžmenta mēnesis
2017. gada maijs – IT un elektronikas mēnesis.

Izteikt savus ieteikumus, par kādām tēmām varētu tik lasītas vieslekcijas un arī lai pieteiktu lekciju, jāraksta uz karjera@tsi.lv